Ніс хіміка-синтетика, що працює у великій лабораторії, щодня піддається серйозним випробуванням. Адже деякі речовини вже в мізерно малих кількостях здатні вигнати людину з кімнати. Які ж речовини мають самий неприємний запах і до яких людський ніс найбільш чутливий? В хімічній лабораторії запахи бувають на скільки нестерпними, що без фільтрів для очистки повітря від хімікатів і токсичних газів не обійтись.

Від яких газів можна позбутися в хімічних лабораторіях

Вважають, що людина більш чутлива до неприємних запахів. Наприклад, вільна масляна кислота, як і всі карбонові кислоти з невеликим числом атомів вуглецю, огидно пахне; тому, коли масло псується, виділяються масляна і інші кислоти, які надають йому неприємний (прогірклий) запах і смак. 

Одним з найбільш неприємних запахів володіють Меркаптани, або меркаптани R-SН (друга назва відображає здатність цих сполук зв’язувати ртуть). До природного газу, який горить в плиті на кухні (в основному це метан), додають невелику кількість речовини, наприклад ізоаміл меркаптана (СН3) 2СН – СН2-СН2- SН, щоб можна було по запаху виявити витік газу в житлових приміщеннях: людина здатна відчути запах цього з’єднання в кількості двох трильйонних доль грама! Однак зрідка зустрічаються люди (приблизно 1 людина з 1000), які не відчувають запаху меркаптана. Може бути, цим частково пояснюються випадки вибухів при витоку газу. 

Де можна купити фільтри для усунення хімічних сполук

Компанія “Фільтруючі системи України” представляє в Україні новітні технології по боротьбі з промисловими хімічними запахами від легковираженних до отруйних і токсичних. Ми підберемо Вам індивідуальне обладнання. Фільтри для очистки повітря від запаху хімічної промисловості поглинають гази на 99,9%. Будь то карбонові масляні кислоти, меркаптани і т.д.